Back to top
Hem / Om cancer / Sjukdomar / Cancer i skelettet / Myelom

Myelom

Blodet bildas i benmärgen, som sitter inne i skelettet. En typ av blodceller heter plasmaceller. Cancer i plasmacellerna leder till sjukdomen myelom.

Myelom förstör skelett

Vid myelom sätter sig sjuka plasmaceller i skelettet och bryter ner det. Det kan göra ont och benet bryts lättare. På grund av bennedbrytningen och andra ämnen de sjuka cellerna bildar kan man  också få problem med njurarna och bli mycket trött.

En kronisk sjukdom

Myelom är en kronisk sjukdom, som man har hela livet. Man får behandling när sjukdomen ger besvär och det kan gå långa perioder då man inte känner av sjukdomen. Myelom behandlas med cytostatika. Cytostatika och cellgifter är samma sak. Ibland behövs en stamcellstransplantation.

På flera ställen eller ett

Eftersom myelom oftast sitter på många ställen i skelettet kallas det också multipelt myelom. Finns det bara på ett ställe används ibland namnet plasmocytom.

 

Skrivet av: Katrin Bartfai Jansson, specialistläkare
Granskat av: Emma Ulvskog, specialistläkare
Uppdaterat: 2014-04-24