Back to top
Hem / Om cancer / Sjukdomar / Cancer i huden / Basalcellscancer

Basalcellscancer

Det finns flera olika sorters cancer i huden. Det som är gemensamt är att de har ofta har ett samband med solen.

Basalcellscancer eller basaliom är den absolut vanligaste formen av all cancer, drygt 40.000 nya fall av basaliom registreras varje år. Basaliom kan visa sig som ett sår som inte vill läka, ett eksem eller en liten blank knuta. Basaliom opereras bort. Ibland kan man använda sig av lokal strålbehandling istället för operation tex om ett basaliom återkommer flera gånger på samma ställe där man tidigare opererat eller om det sitter på en plats där det är svårt att operera bort det. Basaliom kan komma tillbaka, men sprider sig nästan aldrig i kroppen. Därför räknar man inte alltid basaliom som cancer.

Liksom all annan cancer i huden har basaliom ett samband med tidigare solexponering i livet och blir vanligare med stigande ålder. Huvuddelen av de som drabbas av basaliom är 50 år eller äldre.

 

Text: Katrin Bartfai Jansson, specialistläkare och Ida Lagstam, specialistläkare

Uppdaterad 2018-04-26