Back to top
Hem / Om cancer / Sjukdomar / Cancer i huden

Cancer i huden

Det finns flera olika sorters cancer i huden.

De tre cancerformerna som beskrivs här är basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom. Det som är gemensamt är att de har ofta har ett samband med solen.

De blir alla vanligare ju äldre man är.

 

 

Text: Katrin Bartfai Jansson, specialistläkare 2014-04-30

Illustration: Mattias Käll