Back to top
Hem / Om cancer / Sjukdomar / Ändtarmscancer

Ändtarmscancer

Ändtarmscancer kallas också rektalcancer. Cancer i ändtarmsöppningen kallas analcancer och behandlas annorlunda är ändtarmscancer.

Blödningar från ändtarmen

Ändtarmscancer kan ge smärtor när man går på toaletten eller göra ont hela tiden. Det kan blöda från cancertumören i tarmen.

Ändtarmscancer förbehandlas med strålning

Innan kirurgen opererar bort ändtarmscancer ges ibland strålbehandling. Strålbehandlingen minskar risken för återfall senare. Om det verkar som att cancern växer på ett sådant sätt att det blir svårt att få bort allt vid operationen, kan man börja behandlingen med både strålning och cytostatika för att få cancern att krympa. Cytostatika och cellgifter är samma sak. Med hjälp av en magnetkameraundersökning gör läkarna en bedömning av hur mycket behandling som behövs före operationen.

 

Stomi kan behövas för att tarmen ska fungera bra

Under operationen tar kirurgen bort den sjuka delen av ändtarmen tillsammans med de lymfkörtlar och blodkärl som hör till. Sedan sys de två friska ändarna på tarmen ihop. Ibland måste så mycket av tarmen opereras bort att slutarmuskeln inte kommer fungera bra. Då får man istället en stomi. Kirurgen gör ett litet hål på magen, där änden tarmen förs ut. En stomipåse samlar upp tarminnehållet. En sådan permanent stomi behåller man hela livet. Om cancern är stor och gör att man har svårt att gå på toaletten händer det att man opererar upp en stomi innan strålbehandlingen börjar, och efter behandlingarna kan tarmen sys ihop igen. Det kallas för avlastande stomi.

 

Cytostatikabehandling kan ges efter operation eller vid återfall

Efter operationen undersöks cancern i mikroskop för att se om den växt mot blodkärl och lymfkörtlar. Beroende på hur den som haft cancern mår och hur cancern växte kan man behöva cytostatika för att minska risken för återfall, adjuvant behandling.

Om ändtarmscancer kommer tillbaka kan det vara i bäckenet, där cancern satt från början. Ändtarmscancer kan också sprida sig till levern eller i lungorna. Det kallas metastaser. Ibland kan metastaserna opereras bort. Om det inte går att operera kan cytostatika och andra cancermediciner bromsa och lindra sjukdomen.

 

 

Text: Katrin Bartfai Jansson, specialistläkare
Uppdaterad 2014-09-08

 

 

Frågor & svar om ändtarmscancer:

Här kan du läsa frågor som kommit till Nära Cancer. Klicka för att läsa svaren.