Back to top
Hem / Hopp & sorg / Stödgrupp på nätet för unga i sorg

Stödgrupp på nätet för unga i sorg

Vill du möta andra unga som förlorat sin förälder? Nu startar Nära Cancer stödgrupp på Skype för dig som är 15-25 år!

Vad är en stödgrupp?

 

När någon i familjen dött vänds världen upp och ner och familjen hamnar i sorg. Alla människor sörjer på olika sätt, beroende på vem man är och hur relationen varit till den som dött. Det är viktigt att familjen tillsammans pratar om den döde och det som hänt, men ibland kan det också kännas bra att prata med andra som också förlorat en familjemedlem.

 

I en stödgrupp möter du andra unga som saknar någon som dött och som stått dem nära. Tillsammans med en gruppledare pratar man om det som hänt med ett tema per tillfälle. Exempel på teman är "Minnen", "Känslor" och "Hur tar jag hand om mig?".

 

Hur fungerar stödgruppen genom Nära Cancer?

Vi kommer att ses via videokonferens på Skype vid 6 tillfällen. Inför varje tillfälle får du ett brev hem med material. Gruppen kommer bestå av 4-5 deltagare samt gruppledaren. Träffarna blir bäst om alla är närvarande och alla har förberett sig med materialet. Om du är sjuk vid något tillfälle, eller inte kan närvara av annan orsak, så meddela gruppledaren.

 

Gruppledaren har samma tystnadsplikt som gäller inom sjukvården. För att gruppen ska vara en trygg och säker plats vill vi att deltagarna inte för vidare vad andra säger under träffarna eller vem som är med.

 

Stödgrupper sker traditionellt i ett fysiskt rum. För att bereda fler möjligheten att delta prövar Nära Cancer nu att flytta gruppen online. Vi kommer tillsammans med deltagarna utvärdera detta arbetssätt . Resultatet kan presenteras för vården eller i andra sammanhang, deltagarna kommer då vara anonyma och de enskilda berättelserna kommer ej kunna identifieras.

 

Vad krävs?

Innan den första träffen kommer du få ett brev där du skickar tillbaka bilagan med din och din målsmans underskrift. Du behöver också ha ordnat ett Skype-konto.

Gruppledare

Johanna Joneklav kommer vara ledare för gruppen. Hon är kurator inom cancersjukvården och är en av grundarna av Nära Cancer. Johanna har stor erfarenhet av att möta unga i sorg och har utbildats i stöd- och sorgegruppshandledning vid Ersta Sköndals högskola. Innan stödgruppen startar kommer Johanna ringa upp dig för ett personligt samtal. Därav kommer grupptillfällena kunna utformas för att så långt det är möjligt kunna möta deltagarnas behov.

 

Start av stödgrupp


 För att anmäla dig eller få veta mer mejla kontakt@naracancer.se