Back to top

Varför heter cancer cancer?

Varför heter cancer cancer?

 

Hej!

 

 

Ordet cancer kommer från grekiskan och betyder kräfta. Cancer är ett samlingsnamn över många elakartade tumörer. Ordet cancer syftar på att tumören sprider sig krypande och sätter sig fast på många olika ställen i kroppen.

Förr sa man i Sverige att man drabbats av kräfta, men med tiden har man övergått
till att kalla det för cancer.

 

 

Hälsningar

 

 

Nära Cancer

2015-02-13