Back to top

Hur länge kan man leva med obotlig lungcancer?

Hur länge kan man leva med obotlig lungcancer?

Hej!

Överlevnaden vid obotlig lungcancer varierar, här förklarar vi vilka faktorer som inverkar.

 

Lungcancer kan vara obotlig av flera skäl. Det första är att cancern spridit sig på ett sådant sätt att den inte kan opereras bort. Det andra skälet är att personen som drabbats är för sjuk eller gammal för att orka med aggressiv behandling. Det har betydelse, för en av de viktigaste faktorerna när man ser på överlevnaden vid lungcancer är just allmäntillståndet. Den som mår relativt bra trots cancern har bättre chans att leva länge än de som är sjukare.

 

Det finns olika sorters lungcancer, de delas in två stora grupper: småcellig lungcancer och icke-småcellig lungcancer. Den småcelliga lungcancern har sämre prognos.

 

Kvinnor har generellt bättre prognos än män vid lungcancer.

 

Om man räknar med dem som har lungcancer som spridit sig på flera ställen i lungorna eller lymfkörtlarna runt om är det ungefär hälften som är vid liv efter 10 månader. Har cancern spridit sig utanför lungorna så är det ungefär hälften som är vid liv efter 6 månader. För att komma närmare sanningen för varje enskild person får man då väga in faktorer som allmäntillståndet, typ av cancer och om det är en kvinna eller man som drabbats.

 

Hälsningar, näracancer.se

2013-11-27